Flyvning i folkeskolen

Find balancen med dig selv og dine klassekammerater

Vi hjælper jer igang!

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.00.13.png

At flyve sammen er et samarbejde om balance. Det er en forening af akrobatik og yoga, der har fokus på motorik og kropsbevidsthed. Eleverne lærer at balancere sammen og herigennem styrkes tillid, samarbejde og indbyrdes relationer. Her arbejder vi med at skabe fælles succesoplevelser og positive samspilserfaringer.  Vi er et team bestående af 3 undervisere, der tilbyder workshops og undervisningsforløb på skoler og i institutioner.

Klassetrin:  7,8 ,9 og 10 klasse

Kompetenceområder: Idræt: Krop træning og trivsel. Idræt: Alsidig idrætsudøvelse. Idrætskultur og relationer.

Fag: Idræt, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab, Dansk, Drama.

Læringsmål:

 • Øger elevernes forståelse for samspil, relationer og fællesskab.

 • Arbejder med psykiske og sociale aspekter omkring mod, kreativitet, tillid og samarbejde.

 • Træner elevernes evner til at indgå i samarbejdsrelationer på kryds og tværs af grupper.

 • Styrker den enkeltes ansvar og det fælles ansvar for legens fremdrift.

 • Giver eleverne praktisk erfaring med, hvordan krop, sanser og hjerne hænger sammen.

 • En ikke konkurrencebaseret aktivitet hvor individ og gruppe arbejder sammen om at opnå et fælles mål.

 • Accept og tolerance af forskellige kroppe og kropsudtryk.

 • Styrker elevernes evne til at kommunikere på en konstruktiv måde.

Fakta: 

 • Sted: På skolerne

 • Udstyr: Yogamåtter, rullemåtter eller tilsvarende underlag

 • Pris: Afhænger af forløbets længde og omfang. Kontakt os for konkret tilbud mail@boernogbalance.dk

Det siger elever og lærere om Flyvning:

Louise 9. klasse: “Jeg tænkte: “Det kan vi da ikke!” Men så var det slet ikke så svært og man var jo sammen om det, så man kunne hjælpe hinanden og så var det mega sjovt!”

Christian 9. klasse: “Vi var i forskellige grupper, men man var hele tiden sammen, fordi alle havde det samme mål.”

Johan 9. klasse: “Man skulle give slip og det gav sådan en tryghed - så stolede man på hinanden bagefter, så måske har det givet sådan en tryghed blandt vennerne. Det var nice - det kunne jeg godt li ́.”

Lotte, Idrætslærer i 9. klasse: “Jeg kunne se at eleverne fik fornemmelsen af at kunne noget, som de aldrig nogensinde troede var muligt. Det er ikke bare en fysisk aktivitet - der er også noget mentalt styrkende i det.”

Jørn, Idrætslærer i 9. klasse: “Der er noget teambuilding over det, alle hjælper hinanden med at få det til at lykkes og når det lykkes jubler vi sammen. Jeg tror det har et stort potentiale i forhold til at modvirke mobning.”

Skærmbillede 2017-11-02 kl. 07.56.00.png